Arkitektur

Bodega Ysios, Rioja
Bodega Ysios, Rioja

Samtidens arkitektur viser i stor grad respekt for naturen omkring, stedets identitet (genius loci), og mange arkitekter velger å la bygningene gli inn i naturen uten å forstyrre det bestående.

Imidlertid har tendensen de siste tiårene vært å bryte med omgivelsene, som et virkemiddel for å få frem samtidens dynamikk og for i større grad å gjøre bygningen synlig.

Arkitekturformen gir oss tilskuere et kunstnerisk sanseinntrykk, før vi går inn i bygningen og erfarer romfølelsen, følelsen det gir å være inne i selve konstruksjonen.

IKONISK ARKITEKTUR

Et ikon har felles faktorer med tingen det representerer og har bokstavelig talt en likhet. Dersom bygningen skal bli ikonisk, må den danne et nytt og konsentrert bilde, være figurmessig høy eller ha karakter, og være fremstående …  https://winearch.no/arkitektur/ikonisk-arkitektur/

SAMTIDENS ARKITEKTONISKE UTTRYKK

Det formale utgangspunktet er ofte det enkle. En nøytral boks eller en sirkulær form, hvor det legges til noe mer, et skulpturelt uttrykk. Det skulpturelle bidrar til at byggverkene signaliserer noe utover formen i seg selv … https://winearch.no/arkitektur/samtidens-arkitektoniske-uttrykk/